Deprecated: Creation of dynamic property Ti_Customizer_Notify::$config is deprecated in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-content/themes/zerif-lite/ti-customizer-notify/class-ti-customizer-notify.php on line 81

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/deugden.tertium.nl/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Deugden in de energietransitie
 

DEUGDEN IN DE ENERGIETRANSITIE

Burgers spelen een cruciale rol in de energietransitie. Hun stemgedrag, investerings- en besparingsgedrag, hun steun of juist afkeuring van energieopwekkende of energiebesparende maatregelen betekenen het verschil tussen versnellen en vertragen. Door gebruik te maken van kennis uit de positive psychology kunnen individuen effectiever worden aangesproken op hun individuele gedrag en handelingsbereidheid.

Tertium ontwikkelde met de Vrije Universiteit een model om de communicatie met burgers over specifieke energiemaatregelen en -producten te koppelen aan hun individuele en persoonlijke overtuiging. Door individuele burgers specifiek aan te spreken op hun eigen waarden en deugden kan hun bereidheid energie-innovaties te accepteren worden vergroot en de implementatie ervan worden versneld.

Het onderzoek is uitgevoerd met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over het project in het deugden e-zine

Welke deugden spelen een rol in het gedrag van mensen in de energietransitie?

Over Tertium

Tertium betrekt de samenleving bij complexe onderwerpen. Wij specialiseren ons in burgerparticipatie op het gebied van de energietransitie, stedelijke ontwikkeling en wetenschappelijke innovatie. We werken samen met universiteiten in ons onderzoek naar nieuwe modellen voor participatie. www.tertium.nl

Voor gemeentes

Voor woningcorporaties

PARTNERS

Vrije Universiteit

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in sterke verbondenheid met mens en maatschappij. Het Athena Instituut richt zich specifiek op het onderzoek naar diverse interfaces tussen wetenschap en maatschappij en het ontwerp van platforms, methoden en technieken voor de articulatie van ideeën en zorgen van burgers en de co-creatie van maatschappelijk verantwoorde innovatie.

Vandebron

Vandebron is een Nederlands energiebedrijf dat groene stroom en gas levert aan particuliere en zakelijke klanten. Het bedrijf is opgericht vanuit het idee dat klanten hun duurzame energie gewoon rechtstreeks moeten kunnen inkopen bij de eigenaar van een windmolen, biogasinstallatie of zonnepanelen. Vandebron geeft de klant de mogelijkheid zelf een producent te kiezen.

Amsterdam Energie Coöperatie

Amsterdam Energie wil een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie door binnen 25 jaar alle energie die nodig is voor de opwekking van elektriciteit en verwarming van gebouwen in Amsterdam te laten opwekken uit een hernieuwbare bron. De coöperatie vormt een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij de opwekking en het verbruik van energie en stimuleert en realiseert energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Green Deal Zeeheldenbuurt Leiden

Dit burgerinitiatief in de gemeente Leiden heeft als doel om de Zeeheldenbuurt zoveel mogelijk energieneutraal te krijgen. Het project wil bewoners, bedrijven, huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente samenbrengen om duurzame initiatieven te ontplooien, waaronder het plaatsen van collectieve zonnepanelen op grote gebouwen in de wijk, en gezamenlijke acties voor woningisolatie.

Rabobank Leiden-Katwijk

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener, met haar wortels in Nederland. De Rabobank heeft een coöperatieve grondslag die zich uit in het verbinden van mensen en het delen van kennis.

Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf dat wordt gevormd door Liander, Endinet en Liandon. Alliander zorgt voor onderhoud, vernieuwing en aanpassing van het energienetwerk. Het netwerk transporteert elektriciteit en gas naar 3,3 miljoen klanten in Nederland.

LAATSTE NIEUWS

Bewoners betrekken in het Haarlemse Ramplaankwartier

Lees het volledige artikel

Deugdenonderzoek in Amsterdam Nieuw-West

Lees het volledige artikel

Wijkambassadeurs Leiden aan de slag met deugden

Lees het volledige artikel

Eerste test uitgezet met Vandebron

Lees het volledige artikel