Eerste test uitgezet met Vandebron

Duurzame energieleverancier Vandebron, een van de partnerorganisaties in het onderzoek, heeft als eerste de deugdentest uitgezet onder een deel van haar klanten. In twee dagen tijd vulden meer dan 600 mensen een korte versie van de vragenlijst in. Op basis van hun antwoorden, werden de deelnemers verdeeld in 4 profielen: Robuust, Samen, Wereld en Avontuurlijk. Elk van de profielen staat voor een groep mensen met soortgelijke opvattingen over energiemaatregelen, gebaseerd op wat zij zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden.

1. Robuust
Profiel waarin mensen zitten die aangegeven dat ze ‘voorzichtigheid’ en ‘autonomie’ belangrijke deugden vinden. De beste energiemaatregelen zijn voor hen degene die zeker werken, niet teveel kosten, niet te veel gedoe met zich meebrengen en die bij voorkeur aansluiten op een gematigde levensstijl. Het grote voordeel van de energietransitie is volgens hen dat deze verspilling tegengaat en leidt tot minder afhankelijkheid van energieleveranciers.

2. Avontuurlijk
Profiel waarin mensen zitten die aangeven dat ze ‘creativiteit’ en ‘adaptiviteit’ belangrijke deugden vinden. De energietransitie biedt volgens hen kansen voor nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is daarom zaak zoveel mogelijk verschillende toepassingen te introduceren: dat maakt het leuk en spannend om mee te doen.

3. Samen
Profiel waarin mensen zitten die aangeven dat ze ‘voorzichtigheid’ en ‘solidariteit’ belangrijke deugden vinden. De energietransitie heeft voor hen pas echt betekenis als we begrijpen dat onze levens op verschillende manieren verbonden zijn en maatregelen nemen voor elkaar en met elkaar. Verbinding in de buurt of gemeenschap is misschien nog wel belangrijker dan de energietransitie op zich.

4. Wereld
Profiel waarin mensen zitten die aangeven dat ze ‘creativiteit’ en ‘zorgzaamheid’ belangrijke deugden vinden. Het is volgens hen vooral belangrijk om energiemaatregelen te nemen die goed zijn voor de wereld en die bij voorkeur de levensomstandigheden in arme landen verbeteren. Duurzaamheidsmaatregelen nemen die leiden tot verspilling of milieuschade in andere landen (bijvoorbeeld door strenge milieunormen te introduceren maar geen beperkingen te stellen aan de import van producten uit landen die die normen niet hanteren) is volgens hen kortzichtig en egoïstisch.