Bewoners betrekken in het Haarlemse Ramplaankwartier

In de Haarlemse wijk Ramplaankwartier zijn bewoners het initiatief Spaargas gestart om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij te krijgen. Voor elke straat helpen één of meer SpaarGas-coaches hun buren om in beeld te krijgen hoe ze hun woning zuiniger (en wellicht comfortabeler) kunnen maken.

Op donderdagavond 18 oktober kwamen 10 Spaargas-coaches bijeen in de Beatrixschool in de wijk. Lieke Dreijerink en Eugen Popa gaven hen een training over het betrekken van bewoners op basis van hun deugden. Omdat mensen verschillen in wat zij belangrijk vinden en welke deugden zij nastreven, kan een andere manier van het gesprek aangaan tot andere resultaten leiden. Tijdens de training werd daarom in rollenspellen geoefend met het voeren van gesprekken over energiemaatregelen met mensen met verschillende deugdenprofielen (robuust, samen, idealen, avontuurlijk).

Voor een aantal van de coaches was het oefenen met verschillende gespreksinvalshoeken die aansloten op de verschillende deugdenprofielen interessant en ook wel herkenbaar. In een eerder project hadden sommigen bijvoorbeeld gemerkt dat er verschillen waren tussen de motivaties van de mensen die direct mee wilden doen en mensen die later aanhaakten. Ze vonden het ook nuttig. ‘Er op een andere manier naar kijken, daar leer je van.’ ‘Je moet wat bagage krijgen om goede gesprekken te voeren’. Een aantal andere coaches voelden zich minder prettig bij een deugdenaanpak: ‘Ik wil mensen informeren, maar niet overtuigen of dingen verkopen’.

De komende maanden gaan de coaches aan de slag in de wijk. De deugdenaanpak is voor een aantal van hen een manier om het gesprek wat anders in te steken. Begin volgend jaar volgt een intervisie om te achterhalen hoe het in de gesprekken heeft gewerkt.